Zoek
Organisaties Actueel Onderzoeksproject Betrokkenen Kennis Contact

Welkom bij Ondersteuning en Participatie

Ondersteuning en Participatie is een project dat de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking probeert te verbeteren. Vaak hebben zij namelijk moeite met het meedoen in de samenleving , bijvoorbeeld vanwege een ziekte of handicap.

Door de behoefte van de cliënt centraal te stellen, wordt geprobeerd de kwaliteit van het leven en de maatschappelijke participatie van de cliënt te verbeteren. Verschillende zorg- en welzijnsprofessionals spannen zich op drie verschillende locaties in de provincie Utrecht in zogenaamde Best Practice Units (BPU) in om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Zo werkt BPU Abrona met haar Ambulante Begeleidingsteam in Veenendaal, zetten professionals van BPU Amerpoort zich in voor woonvoorziening de Hoenderberg in Amersfoort en werken de professionals van BPU Reinaerde voor woonvoorziening De Fluweelmos te Houten.

De bevindingen van dit project worden per BPU gevolgd door onderzoek van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Deze site wordt niet langer onderhouden, omdat het project is afgerond. Wel werken we verder aan dit thema binnen het werkverband 'Professionals en inclusie' Zie berichtje rechts.

Hogeschool Utrecht deelnemer 'Werkverband professionals en inclusie'

De projectsite Ondersteuning en Participatie is niet langer actueel. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht werkt verder aan dit thema in samenwerking met o.a. Vilans, Stichting Perspectief, Hogeschool van Amsterdam en zeven orgorganisaties binnen het 'Werkverband professionals en inclusie.

Eindproducten Ondersteuning en Participatie

Op 24 juni heeft de slotbijeenkomst van Ondersteuning en Participatie plaatsgevonden. Aansluitend op de afronding van het project, zijn we aan de slag gegaan met de onderzoeksrapportage. Daarnaast zal de stuurgroep in het najaar nog samenkomen om op de verschillende locaties te bekijken hoe vernieuwde werkwijzen structureel kunnen worden ingebed. Ook zal de komende maanden nog hard worden gewerkt aan eindproducten. De professionals van MEE zullen eveneens tot een eindproduct komen.
Het onderzoekers- en facilitatorsteam van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, heeft alvast het genoegen om de onderzoeksrapportage ter beschikking te stellen.  

 

Vn Verdrag waarmaken

Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in verdragen, zeg maar internationale wetten. De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. De landen zeggen daarmee dat mensen allemaal verschillend zijn en toch gelijkwaardig. Niemand is beter of slechter.

In de wereld zijn er al 147 landen die het verdrag ondertekend hebben en al 94 landen die het verdrag geratificeerd hebben, waaronder de meeste Europese landen. Een ander woord voor ratificeren is bekrachtigen. Dat is belangrijk om je als land te verplichten om echt met het verdrag aan de slag te gaan. Van de landen die het nog niet ratificeerden, zijn de meeste landen wel bezig met het voorbereiden van de daadwerkelijke uitvoering van het verdrag. Slechts enkele landen hebben nog weinig tot niets ondernomen, waaronder Nederland.

Nederland heeft het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in 2007 ondertekend. Zodra het verdrag door de Nederlandse regering is bekrachtigd, moet ook Nederland er voor zorgen dat de rechten voor mensen met een beperking daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Download hier de flyer